Viaton johtaja on tyyppi, jonka täydellisyys hipoo pilviä. Hän on erehtymätön päättäjä ja visionääri, suorittaja vailla vertaa. Todellisuudessa viaton johtaja on kuoren alla oleva, itsestään epävarma henkilö, joka ei vielä ole löytänyt omia aitoja vahvuuksiaan. Hänellä on kuvitelma omasta ylivertaisuudestaan, jolloin virheet ovat aina toisten. Viattomuus on viallisuuden vastakohta, vika itsessään estää jotain muutoin hyvää ja tärkeää toimintaa. Viaton johtaja on kyvytön näkemään omia kehityskohteitaan, joita meissä kaikissa on. Tämä on blogisarja Viattoman johtajan haasteista. Sarja käsittelee inhimillisen elämän eri puolia,  erityisesti niitä, joita emme kovin helposti itsestämme tunnista. Tavoite on antaa perspektiiviä johtamiseen ja muihin ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteisiin, jotka verhoutuvat usein erilaisten suojautumismekanismien taakse. Osa 1. Onko vika aina johdossa? Johtaminen on taitolaji, jota henkilökohtaiset ominaisuudet tukevat. Hyvääkin johtajuutta on monenlaista, eikä onnistumiseen ole yhtä oikeaa tietä. Hyvän johtamisen tunnusmerkkejä löytyy mittava määrä, ja johtamisesta itsestään on kirjoitettu paljon, todella paljon. Jos johtaminen ”olisi kunnossa”, siitä ei tarvitsisi enää kirjoitella. Mitä johtamisesta uskaltaa sanoa ilman, että besser wisser -leimautuminen jäisi pois? Ehkä sen, että johtaminen elää dynaamista elämäänsä ajassa, paikassa ja ihmisten keskellä ja että onnistumista ei selitä pelkästään hyvä tuuri ja sattuma. Kyseessä voivat olla johtajan henkilökohtaisten ominaisuuksien, nimenomaan vahvuuksien tunnistaminen itsessään ja myös toisissa. Tästä voi syntyä symbioosi, jossa ihmiset ymmärtävät hyvin toisiaan ja osaavat olla rakentavasti eri mieltä, eikä katse tuijota menneisyyteen sen enempää kuin kvartaalilukujen toteaminen vaatii. Yhteisymmärrys ei synny samanmielisyydestä asioita koskien, vaan yhteistä päämäärää, fokusta, koskien.  Voinko kysyä, jos en ymmärrä? Kenen pitää muuttua, jos yhteistyö ei suju, eivätkä ihmiset ymmärrä toisiaan? Vanhoillinen käsitys johtamisesta on, että ylempänä oleva komentaa alempana olevaa. Tähän piiloutuu myös käsitys, että ylempänä oleva on enemmän oikeassa kuin alempana oleva, jolloin ymmärrysvastuukin jää alemmalle. Todellisuudessa elämme jatkuvassa väärinymmärrysten maailmassa, jolloin epäselvät tai nopeasti muuttuvat ohjeet tulkitaan monella eri tavalla. Jos yhteistyösuhteet eivät ole kunnossa, aitoa kyseenalaistamista ei sallita tai kuvitellaan että se on kiellettyä. Väärinymmärrys aiheuttaa tehohävikkiä, joka alkaa sitoutumisen ja motivaation alenemisesta. Johtamisen vastavuoroisuus ilmenee kyselynä, kuunteluna ja kohteliaana käyttäytymisenä, eikä erimielisyyttä kavahdeta. Jos itsetunnot ovat hyvällä tasolla, johtaja on aidosti kiinnostunut henkilöstön mielipiteistä.  Jos epäonnistun, haenko syyn itseni ulkopuolelta? Yhteisön dynamiikka joutuu aitoon puntariin tilanteissa, joissa sovitut asiat viivästyvät tai prosessiin tulee muita poikkeamia. Jos myynti jää jälkeen budjetoidusta, ruuvi varmasti kiristyy myyntijohtajan ohimolla. Seurauksena tästä toimintaa virtaviivaistetaan ja myyntilukuja aletaan seurata ensiksi viikoittain, sitten päivittäin. Viaton johtaja ei osaa kyseenalaistaa omaa johtajuuttaan, vaan kohdistaa stressinsä myyntihenkilöstöön etsimällä vikoja huonosti hoidetuista myyntiprosesseista. Läpituulettuva organisaatio ei toimi näin. Se katsoo ensiksi kokonaiskuvaa siten, mistä kaikesta on sovittu mitenkin. Sen jälkeen mukaan liitetään muita esimerkin notkahdukseen liittyviä tekijöitä ja muodostetaan kuuluisa big picture. Menemättä ongelmanratkaisuun syvällisemmin, olennaista on, suostuuko johtaja tarkastelemaan itseään erehtyväisenä olentona. Tukiko tai auttoiko myyntijohtaja myyntitiimiään onnistumaan omissa töissään vai vaatiko hän vain tuloksia? Tavoite ei ole olla virheetön, vaan halukas oppimaan uutta. Se onnistuu, kun ymmärtää itsensä riittävän epätäydellisenä. Vika ei ole aina johtajassa eikä johdossa, mutta johdon tehtävä on kantaa vastuu juurisyiden selvittämisestä itsensä mukaan lukien.  #ihmistenerilaisuus #itsetuntemus #luontaisettaipumukset #erilaisuudenjohtaminen #viatonjohtaja #vipuvaikutus