Palvelut

Itsensä johtaminen -valmennus

Itsetuntemuksen puutteesta seuraa usein myös itsetunnon puute, joka näkyy epämukavien asioiden karttamisena tai peittelynä.

Valmennuksessa sukellamme itsetuntemuksen, vuorovaikutustyylien ja yhteistyötaitojen maailmaan. Teemme ennakkotehtävänä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin, joka toimii valmennuksen pohjana ja suunnan näyttäjänä. Löydämme itsestämme luontaiset vahvuutemme, jotka ovat onnistumisemme – ja usein myös onnellisuutemme – perusta.

Kenelle valmennukset on suunnattu?

 • ryhmät
 • esihenkilöt
 • yksilö- ja joukkueurheilijat
 • valmentajat ja ohjaajat
 • urheiluseurat ja muut yhteisöt

Valmennus toteutuu myös yksilövalmennuksena henkilökohtaista kehittymistä tukemassa.

Ihmisten johtaminen -valmennus

Ihmisten johtaminen perustuu hyvään ja rehelliseen itsetuntemukseen ja ihmistuntemukseen. Hyvä ihmisten johtaja on avoin, nöyrä mutta myös päättäväinen. Hän edistää johtamaansa kokonaisuutta ja asettaa itsensä alttiiksi myös arvostelulle.

Valmennuksessa tutustumme omaan luontaiseen johtamistyyliimme ja muotoilemme johtajuuden perustamme uudelleen. Löydämme henkilökohtaiset vahvuutemme ja teemme kehittymissuunnitelman itsellemme työkirjaa hyödyntämällä.

Kenelle valmennukset on suunnattu?

 • esihenkilövastuussa olevat
 • johtoryhmien ja tiimien jäsenet

Valmennukseen sisältyy Itsensä johtaminen -valmennus.

Tiimistä huipputiimiksi -valmennus

Yksilö onnistuu paremmin ryhmän jäsenenä. Ryhmä onnistuu paremmin erilaisten yksilöiden avulla.

Valmennuksessa löydämme uutta ryhmädynamiikkaa, kun ryhmän ”to-do” -tehtäväluetteloa verrataan siihen, mikä erilaisia ihmisiä oikeasti kiinnostaa. Havahdumme ja suuntaamme fokusta uudelleen.

Kenelle valmennukset on suunnattu?

 • tiimeille ja työryhmille, jotka haluavat kehittää dynamiikkaansa
 • johtoryhmille osana laajempaa ohjelmaa

Valmennukseen sisältyy Itsensä johtaminen -valmennus.

Urheilija- ja seuravalmennukset

Oman vahvuuspotentiaalin tunnistaminen auttaa, kun lapsi, nuori tai kilpaurheilija kulkee kohti omaa unelmaansa. Urheilijan suhde valmentajaan ja seurayhteisöön ovat todella tärkeitä psykologisen turvan tuottamisessa. Ihminen antaa silloin parhaansa, kun hänen on hyvä olla.

Kenelle valmennukset on suunnattu?

 • seurayhteisöille
 • edustusjoukkueille
 • yksilöurheilijoille
 • valmentajille

Helpottaaksemme huipulle pääsyä me voimme hyötyä ulkopuolisesta avusta. Lähtökohdaksi tarvitaan vain oma aito kiinnostus oppia jotain uutta tai tehdä asioita eri tavalla kuin ennen.

Tapa jolla Aki kohtasi joukkueen ja avasi analyysit oli mielestäni harvinainen. Tämä oli itselleni se iso asia, sillä ihmisten kanssahan tässä tehdään töitä- oli ala tai analyysityökalu mikä tahansa. Opimme paljon joukkuedynamiikasta ja toistemme näkökannoista.
Lauri Hakala

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön joukkuepelien lajiryhmävastaava