Yritysten kehittämispalvelut

Vipuvaikutus Consulting Ky on valittu ELY-keskuksen puitesopimuskumppaniksi pk-yrityksille suunnatuissa kehittämispalveluissa. Sopimus ja palvelu koskee konsultointipalvelua aihealueena Johtaminen ja henkilöstö.

Mitä Yritysten kehittämispalvelut ovat?

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia ja rahoittamia konsultointipalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. ELY-keskuksen kautta voit saada kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan yrityksesi kehittämiskumppaniksi. Yrityksen kehittäminen voi kohdistua:

Osaamisen kehittämiseen

Ihmisten johtamiseen

Rekrytointiprosessin parantamiseen

Työhyvinvoinnin parantamiseen

Konsultoinnin kesto on tyypillisesti 2-5 päivää ja maksaa yritykselle omavastuuosuutena vain 325 € + alv/päivä.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Konsultointipalvelu on suunnattu kasvuhakuisille, toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille.

Mikä on konsultointipalvelun tavoite?

Tavoitteena on vahvistaa yrityksen kilpailukykyä esimerkiksi johtamisen laatua, henkilöstön osaamista, motivaatiota tai työhyvinvointia parantamalla.

Millaisiin tarpeisiin johdon ja henkilöstön konsultointi voi soveltua?

Yrityksen kehittäminen edellyttää aina tarvemäärittelyä ja toteutussuunnitelman hyväksymistä ELY-keskuksen kanssa. Esimerkkejä kehittämisalueista voivat olla mm.:

  • erilaisten ihmisten ja osaamisten hyödyntäminen
  • henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen
  • kuormittavien töiden ja tehtävien tunnistaminen ja käsittely
  • monimuotoisen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
  • monimuotoisen työ- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen
  • muutoksessa johtaminen ja muutosroolien määrittely
  • oman johtamis- ja vuorovaikutustyylin tunnistaminen ja kehittäminen
  • sisäisen motivaation tunnistaminen ja kehittäminen
  • yksilö- ja vahvuuskeskeisen ajattelun kehittäminen osana kokonaisuutta

Miten minun tulee toimia?

Palvelujen hakeminen on helppoa. Täytä sähköinen hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut ja valitse Yritysten kehittämispalvelut -> Konsultointi. Saat päätöksen tavallisesti noin viikossa hakemuksesi saapumisesta.

Palvelun sisältöön voi tutustua tarkemmin sivustolla: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

Ota yhteys oman alueesi Ely-yhteyshenkilöön: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/yhteystiedot