Tökkiikö yhteistyö ja mistä se johtuu?

Sain mahdollisuuden kirjoittaa asiantuntija-artikkelin haastavista ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteista – suomeksi sanottuna eskalaatiota vaille olevista riidoista ja erimielisyystilanteista, joihin kiinteistöalalla saatetaan joutua samalla tavalla kuin kaikilla...

10 näkökulmaa johtamisesta – case hyvinvointialueet

Samalla kun 21 hyvinvointialuetta aloitti toimintansa vuoden alussa, myös julkisen johtamisen massiivinen koelaboratorio käynnistyi. Tuhannet johtajat, päälliköt ja muut esihenkilöt ottivat johdettavakseen kaikkiaan yli 250.000 työntekijää (KEVA ym.). Kyseessä on...

Ihmisten erilaisuus on rikkautta myös jouluna

Joulua pidetään perinnejuhlana, josta jotkut eivät luovu koskaan. Osa hakeutuu pois joulun stressistä esimerkiksi evakkoon maalle, ulkomaille tai kaupunkiin, jolloin siellä on vähemmän muita. Ihmisten erilainen kasvatus, tavat ja tottumukset sekä ennen muuta oman...